Hàng gia dụng

Ấm đun nước Hyundai HDE 5002

Dung tích: 1,7L
Công suất: 1800W
Điện áp: 220 - 50 Hz
Bảo hành: 12 Tháng

Chi tiết

Ấm đun nước Hyundai HDE 5005

Dung tích: 2L
Công suất: 1500W
Điện áp: 220 - 50 Hz
Bảo hành: 12 Tháng

Chi tiết

Ấm đun nước Hyundai HDE 5004

Dung tích: 1,8L
Công suất: 1500W
Điện áp: 220 - 50 Hz
Bảo hành: 12 Tháng

Chi tiết

Ấm đun nước HDE 5003

Dung tích: 1,7L
Công suất: 1500W
Điện áp: 220 - 50 Hz
Bảo hành: 12 Tháng

Chi tiết

Ấm đun HDE 6000

Dung tích: 2,5L
Công suất: 1850W - 2200W
Điện áp: 220v - 50Hz
Bảo Hành: 12 tháng

Chi tiết

Ấm đun HDE 5001GR

Dung tích: 1,7L
Công suất: 1850W - 2200W
Điện áp :220v - 50Hz
Bảo hành : 12 tháng

Chi tiết

Ấm đun HDE 5001R

Dung tích: 1,7L
Điện áp: 220 - 50 Hz
Công suất: 1850W - 2200W
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Ấm đun HDE 5000W

Dung tích: 1,7L
Công suất: 1800W
Điện áp: 220 - 50 hz
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Ấm đun HDE 5000G

Dung tích: 1,7L
Công suất: 1800W
Điện áp: 220 - 50Hz
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Ấm đun HDE 5002S

Dung tích: 1,8L
Công suất: 1500W
Điện áp: 220 - 50hz
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Ấm đun HDE 5000B

Dung tích: 1,7L
Công suất: 1800W
Điện áp: 220v - 50Hz
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Ấm đun HDE 5001S

Dung tích: 1,7L
Công suất: 1800W
Điện áp: 220 - 50 Hz
Bảo hành: 12 Tháng

Chi tiết
1