Hàng gia dụng

Bàn là cây HDE 7500BL

Dung tích: 1,5L
Công suất:1510W - 1800W
Áp suất hơi nước: 1,5 Mpa
Bảo hành : 12 tháng

Chi tiết

Bàn là cây HDE 7500Pi

Dung tích: 1,5L
Công suất: 1510W - 1800W
Áp suất hơi nước :1,5Mpa
Bảo hành : 12 tháng

Chi tiết

Bàn là cây HDE 7501B

Dung tích: 1,8L
Công su?t: 1510W - 1800W
Áp suất hơi nước : 1,5 Mpa
Bảo hành : 12 tháng

Chi tiết
1