Hàng gia dụng

Chăm sóc tóc HDE 7500

Nhiệt độ: 180 - 250 độ C
Công suất: 1000W
Điện áp: 220v - 50Hz

Chi tiết

Chăm sóc tóc HDE 7502

Nhiệt độ: 180 - 250 độ C
Công suất: 1000W
Điện áp: 220v - 50Hz

Chi tiết

Chăm sóc tóc HDE 7501

Nhiệt độ: 180 - 250 độ C
Công suất: 1000W
Điện áp: 220v - 50Hz

Chi tiết
1