Thiết bị lọc nước

Cây nước nóng lạnh Hyundai HDE 5210

Công suất: Nóng:550W/Lạnh:90W
Ðiện áp: 220V~240V
Dung tích làm lạnh: 2.5L/h
Dung tích làm nóng: 5L/h
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Cây nước nóng lạnh Hyundai HDE 506

Công suất: Nóng:550W/Lạnh:90W
Ðiện áp: 220V~240V
Dung tích làm lạnh: 2.8L/h
Dung tích làm nóng: 5L/h
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Cây nước nóng lạnh Hyundai HDE 505

Công suất: Nóng:550W/Lạnh:90W
Ðiện áp: 220V~240V
Dung tích làm lạnh: 2.8L/h
Dung tích làm nóng: 5L/h
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Cây nước nóng lạnh Hyundai HDE 504

Công suất: Nóng:550W/Lạnh:90W
Ðiện áp: 220V~240V
Dung tích làm lạnh: 2.8L/h
Dung tích làm nóng: 5L/h
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Cây nước nóng lạnh Hyundai HDE 503

Công suất: Nóng:550W/Lạnh:90W
Ðiện áp: 220V~240V
Dung tích làm lạnh: 2.5L/h
Dung tích làm nóng: 5L/h
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Cây nước nóng lạnh Hyundai HDE 502

Công suất: Nóng:550W/Lạnh:90W
Ðiện áp: 220V~240V
Dung tích làm lạnh: 2.5L/h
Dung tích làm nóng: 5L/h
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Cây nước nóng lạnh Hyundai HDE 501

Công suất: Nóng:550W/Lạnh:90W
Ðiện áp: 220V~240V
Dung tích làm lạnh: 2.8L/h
Dung tích làm nóng: 5L/h
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Cây nước nóng lạnh HDE 5209

Công suất: Nóng:450W/Lạnh:90W
Ðiện áp: 220V~240V
Dung tích làm lạnh: 2.3L/h
Dung tích làm nóng: 1.8L/h
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Cây nước nóng lạnh HDE 5208

Công suất: Nóng:330W/Lạnh:90W
Ðiện áp: 220V~240V
Dung tích làm lạnh: 2.3L/h
Dung tích làm nóng: 1.8L/h
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Cây nước nóng lạnh HDE 5207

Công suất: Nóng:330W/Lạnh:90W
Ðiện áp: 220V~240V
Dung tích làm lạnh: 5L/h
Dung tích làm nóng: 2L/h
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Cây nước nóng lạnh HDE 5206

Công suất: Nóng:450W/Lạnh:90W
Ðiện áp: 220V~240V
Dung tích làm lạnh: 2.3L/h
Dung tích làm nóng: 1.8L/h
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Cây nước nóng lạnh HDE 5205

Công suất: Nóng:450W/Lạnh:90W
Ðiện áp: 220V~240V
Dung tích làm lạnh: 5L/h
Dung tích làm nóng: 2L/h
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết
12