Thiết bị nhà bếp

Máy hút mùi Hyundai HDE 2605

Áp lức gió: 200 +- 10 Pa
Công suất: 180W
Độ ồn: < 54 db

Chi tiết

Máy hút mùi Hyundai HDE 2604

Áp lức gió: 200 +- 10 Pa
Công suất: 180W
Độ ồn: < 54 db

Chi tiết

Máy hút mùi Hyundai HDE 2603

Áp lức gió: 200 +- 10 Pa
Công suất: 180W
Độ ồn: < 54 db

Chi tiết

Máy hút mùi Hyundai HDE 2602

Áp lức gió: 200 +- 10 Pa
Công suất: 180W
Độ ồn: < 54 db

Chi tiết

Máy hút mùi Hyundai HDE 2601

Áp lức gió: 200 +- 10 Pa
Công suất: 180W
Độ ồn: < 54 db

Chi tiết
1