Thiết bị lọc nước

Mẫu máy lọc nước HDE 5566

Công suất: > 10 lít/giờ
Bộ lọc: 9 Lõi
Kích thước: 450x320x900 mm
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Mẫu máy lọc nước HDE 500

Công suất: > 10 lít/giờ
Bộ lọc: 9 Lõi
Kích thước: 450x320x900 mm
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Mẫu máy lọc nước HDE 5501

Công suất: > 10 lít/giờ
Bộ lọc: 7 Lõi
Kích thước: 45x32x90 cm
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Mẫu máy lọc nước HDE 5519

Công suất: > 10 lít/giờ
Bộ lọc: 7 Lõi
Kích thước: 45x32x90 cm
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết
1