Năng Lượng

1.Quạt điều hòa

Quạt điều hòa HDE 6001R

Công suất N/L: 2000W/65W
Dung tích: 11L
Điện áp:220V /50Hz
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Quạt điều hòa HDE 6001G

Công suất N/L:2000W/65W
Dung tích: 11L
Điện áp:220V /50Hz
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Quạt điều hòa HDE 6001W

Công suất N/L: 2000W/65W
Dung tích: 101L
Điện áp:220V /50Hz
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Quạt điều hòa HDE 6000R

Công suất N/L:2000W/65W
Dung tích: 11L
Điện áp:220V - 50Hz
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

2.Máy sưởi

Máy sưởi HDE 8000W/G

Công suất:1500-2000 w
Ðiện áp: 220v/50Hz
Kích thước: 350x270x130 (mm)
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Máy sưởi HDE 8001W/G

Công suất:1500-2000 w
Ðiện áp: 220v/50Hz
Kích thước: 350x270x130 (mm)
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết