Thiết bị nhà bếp

Bếp từ đơn HDE 1123

Công suất:1800w
Điện áp: 220v/50Hz
Kích thước: 320 x 390 mm
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Bếp từ đôi Hyundai – HDE 1202

Công suất: 4000w
Điện áp: 220v/50Hz
Kích thước: 730 x 430mm
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Bếp từ – Bếp Hồng ngoại HDE 1201

Công suất: 4000w
Điện áp: 220v/50Hz
Kích thước: 730 x 430mm
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Bếp từ đôi HDE 1203

Công suất: 4000w
Điện áp: 220v/50Hz
Kích thước: 690 x 420mm
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Bếp từ đôi HDE 1200

Công suất: 4000w
Điện áp: 220v/50Hz
Kích thước: 710 x 410mm
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Bếp từ đơn HDE 1122

Công suất:1800w
Điện áp: 220v/50Hz
Kích thước: 320 x 390 mm
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Bếp từ đơn HDE 1121

Công suất: 1800w
Điện áp: 220v/50Hz
Kích thước: 320 x 390 mm
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Bếp từ đơn HDE 1120

Công suất: 1800w
Điện áp: 220v/50Hz
Kích thước: 320 x 390 mm
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Hồng ngoại HDE 1500

Công suất: 1800 (L),1200W (R)
Điện áp: 220v/50hz
Kích thước bếp: 755x457x120 mm
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết
1