Thiết bị nhà bếp

Nồi cơm HDE 2002G

Công suất: 700W
Điện áp: 220v/50Hz
Dung tích: 1,8L
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Nồi cơm HDE 2003G

Công suất: 700W
Điện áp: 220v/50Hz
Dung tích: 1,8L
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Nồi cơm HDE 2001G

Công suất: 500W
Điện áp: 220v/50Hz
Dung tích: 1,2L
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Nồi cơm HDE 2001S

Công suất: 500W
Điện áp: 220v/50Hz
Dung tích: 1,2L
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Nồi cơm HDE 2003S

Công suất: 700W
Điện áp: 220v/50Hz
Dung tích: 1,8L
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Nồi cơm HDE 2000R/W/O

Công suất: 500W
Điện áp: 220v/50Hz
Dung tích: 1,2L
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết
1