Thiết bị lọc nước

1.Máy lọc nước

Mẫu máy lọc nước HDE 5566

Công suất: > 10 lít/giờ
Bộ lọc: 9 Lõi
Kích thước: 450x320x900 mm
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Mẫu máy lọc nước HDE 500

Công suất: > 10 lít/giờ
Bộ lọc: 9 Lõi
Kích thước: 450x320x900 mm
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Mẫu máy lọc nước HDE 5501

Công suất: > 10 lít/giờ
Bộ lọc: 7 Lõi
Kích thước: 45x32x90 cm
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Mẫu máy lọc nước HDE 5519

Công suất: > 10 lít/giờ
Bộ lọc: 7 Lõi
Kích thước: 45x32x90 cm
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

2.Cây nước

Cây nước nóng lạnh Hyundai HDE 5210

Công suất: Nóng:550W/Lạnh:90W
Ðiện áp: 220V~240V
Dung tích làm lạnh: 2.5L/h
Dung tích làm nóng: 5L/h
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Cây nước nóng lạnh HDE 5205

Công suất: Nóng:450W/Lạnh:90W
Ðiện áp: 220V~240V
Dung tích làm lạnh: 5L/h
Dung tích làm nóng: 2L/h
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Cây nước nóng lạnh để bàn HDE 5203

Công suất: Nóng:550W/Lạnh:90W
Ðiện áp: 220V~240V
Dung tích làm lạnh: 2L/h
Dung tích làm nóng: 5L/h
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết

Cây nước nóng lạnh HDE 5204G

Công suất:Nóng:550W/Lạnh:90W
Ðiện áp: 220v/50Hz
Dung tích nóng: 0,8L
Dung tích lạnh: 3,2L
Bảo hành: 12 tháng

Chi tiết