Hàng gia dụng

Tủ sấy HDE 7403

Công suất: 1000W
Kích thước: 700x240x285 mm
Khối lượng: 4,4 kg
Bảo hành : 12 tháng

Chi tiết

Tủ sấy HDE 7402

Công suất: 1000W
Kích thước: 700x240x285 mm
Khối lượng: 4,4 kg
Bảo hành : 12 tháng

Chi tiết

Tủ sấy HDE 7401

Công suất: 1000W
Kích thước: 700x240x285 mm
Khối lượng: 4,4 kg
Bảo hành : 12 tháng

Chi tiết

Tủ sấy HDE 7400

Công suất: 1000W
Kích thước: 700x240x285 mm
Khối lượng: 4,4 kg
Bảo hành : 12 tháng

Chi tiết
1